Oficiální W3C CSS Testovací sady

Tento dokument je překladem článku «W3C CSS Test Suites».

Původní verze dokumentu se vyskytuje pouze na webových stránkách W3C http://www.w3.org/Style/CSS/Test/

Tento překlad není oficiální dokument W3C.

Veškerá autorská práva W3C.

Tento dokument může obsahovat překladatelské chyby a překlepy.

Podle: Ievgen Blagodarnyi (Free Ringtones, Domains Stats, Keyword Analytics)

Místní: http://www.pimpyourfont.com/CSS/Test/


Interoperabilita je schopnost dvou a více systémů či komponent vyměňovat si mezi sebou informace a schopnost tyto vyměněné informace využít. IEEE

Interoperabilita je důležitá pro tvůrce webových stránek. Lepší interoperabilita mezi CSS implementacemi znamená, že tvůrci stránek mohou napsat své CSS styly pro jeden prohlížeč a že tyto CSS styly budou stejně předvídatelně fungovat i v ostatních prohlížečích. To znamená zlepšování kompatibility způsobu jakým CSS implementace interpretují CSS styly.

Dobré testovací sady přispívají k lepší interoperabilitě. Hrají klíčovou roli v kontrole správnosti a konzistentnosti implementací webových standardů. Více testů vede k lepší interoperabilitě. Špatné testy jsou příčinou špatné interoperability.

CSS styly potřebují dobré testovací sady! Oficiální W3C testovací sady pro CSS Specifikace naleznete zde. Většina těchto testovacích sad je stále ve vývoji: Jsou nekompletní a mohou obsahovat chyby. Můžete nám pomoci zlepšit CSS interoperabilitu na Internetu hlášením chyb a přispěním testovacích případů. Zasílejte otázky, komentáře, chybová hlášení a návrhy na testování na veřejný mailový seznam pro css testování.

Specifikace Poslední testovací sada Předchozí verze
Moduly
Selectors Release Candidate Datované záznamy
CSS 2.1 Pre-Alpha Datované záznamy
CSS Basic UI Level 3 Žádná Žádná
CSS Color Level 3 Beta Datované záznamy
CSS Namespaces Level 3 Release Candidate Datované záznamy
CSS Paged Media Level 3 Pre-Alpha Datované záznamy
CSS Marquee Level 3 Žádná Žádná
Profily
CSS Mobile Profile 2.0 Alpha? Datované záznamy
CSS Print Profile 1.0 Pre-Alpha Datované záznamy
CSS TV Profile 1.0 Žádná Žádná
Ostatní
CSS Level 1 Zastaralá Datované záznamy

O testovacích sadách

Definice Release fáze

Finální
Testovací sada je kompletní, bez jakýchkoli známých chyb či podezření. Alespoň dvě implementace souhlasí a specifikace dosáhla statusu Doporučení.
Release Candidate
Testovací sada je kompletní, bez jakýchkoli známých chyb či podezření. Alespoň jedna implementace souhlasí téměř ve všech testech.
Beta
Testovací sada má kompletní pokrytí specifikací. Může obsahovat nějaké chyby, ale očekává se, že je převážně spolehlivá. Alespoň jedna implementace souhlasí ve většině testů
Alpha
Testovací sada má kompletní, ne-li důkladné pokrytí specifikací, ale očekává se, že bude vyžadovat ještě nejaké revize.
Pre-Alpha
Testovací sada je nekompletní a/nebo v době zveřejnění obsahuje známé chyby.
Zastaralá
Testovací sada může, ale nemusí být kompletní, nicméně již nadále není udržovaná a obsahuje chyby nebo z jiných důvodů není doporučená pro další testování.

Licencování

Není-li uvedeno jinak, všechny testovací sady jsou licencovány pod oběma licencemi - W3C Test Suite License a 3-clause BSD License. Více na W3C - vysvětlení licencí.

Příspěvky na tyto testovací sady jsou řízeny W3C Politikou pro příspěvky na testování. Přispívající, kteří nejsou členy CSS Working Group musí souhlasit s podmínkami - Grant II.

Formát

CSS working group vyvinula obecný formát pro testovací sady v letech 2001/2002. Je to popsáno v oficiální CSS test suite documentaci. Chcete-li podpořit testy, radíme vám přečíst si autorské pokyny. Více informací o přispívání na testovací sady můžete nalézt na wiki.

Archivy a Organizace

Testovací sady jsou příležitostně aktualizovány, ale staré verze zůstávají on-line. Pokud odkazujete na testovací sadu, můžete si vybrat, jestli budete odkazovat na konkrétní, datovanou verzi, nebo na dynamickou "aktuální" verzi.

URL adresy testů pro CSS3 moduly mají následující podobu:

.http://www.w3.org/Style/CSS/CSS3/MODULE/current
.../CSS3/MODULE/YYYYMMDD

kde MODULE reprezentuje (psané velkými písmeny) jméno modulu, například "Selectors", a řetězec YYYYMMDD znamená datum, například "20011105". "aktuální" odkaz vždy přesměruje na nejnovější testovací sadu.

URL adresy testů profilů mají tuto podobu:

.../PROFILE/VERSION/current
.../PROFILE/VERSION/YYYYMMDD

kde PROFILE představuje jméno CSS profilu, například "Mobile" a VERSION je číslo verze, například "1.0".